Hotărâri ale Consiliului Local Roata de Jos din anul 2017.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 12.09.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 12.09.2017 privind aprobarea indicatorii tehnico — economici actualizati, pentru obiectivul de investitii « Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de Jos, Giurgiu », reprezentand noua valoare a investitiei, prin aplicarea prevederilor Legii 227/2015 si aprobarea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea acestui obiectiv de investitii.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 31.08.2017 (214 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 31.08.2017 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 31.08.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 31.08.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei «Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de Jos si infiintare pod peste raul Dambovnic, pe strada Raului in punctul « La Tractoare », sat Cartojani, comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu », stabiliti conform documentatiei tehnico — economice Studiu de Fezabilitate, intocmit de catre S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L. in baza Contractului de servicii nr. 12115/22.03.2017.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.08.2017 (403 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.08.2017 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren ce apartine domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre SC E-Distributie Muntenia SA, in vederea realizarii lucrarii 913/51414 „Centralizare masura in localitatea Roata de Jos, Judetul Giurgiu” — Unitatea Operativa MT/JT Bolintin.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 31.08.2017 (3 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 31.08.2017 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii Acordului de Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru realizarea Proiectului „Restaurarea si punerea in valoare culturala si turistica a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Sadina fostul Schit Roata.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 31.08.2017 (459 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 31.08.2017 privind aprobarea Bugetului Imprumuturilor Interne pentru U.A.T. Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.08.2017 (366 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.08.2017 privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 47/31.07.2017, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 31.08.2017 (823 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 31.08.2017 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice, judetul Giurgiu, la nivelul Aparatului
  de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu pe anul 2018.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 31.08.2017 (4 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 31.08.2017 privind aprobarea regulamentului privind eliberarea avizului program si a autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in U.A.T Comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 55 din 31.07.2017 (919 kB)

  HOTARAREA Nr. 55/31.07.2017 privind aprobarea aderarii comunei Vedea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard „SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA”

  • Data urcării: 8 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 54 din 31.07.2017 (1 MB)

  HOTAFtARE NR. 54/31.07.2017 privind acordarea unui ajutor banesc de urgenta d-lui. Tudor Lili — Petrica, din comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, sat Cartojani.

  • Data urcării: 7 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 53 din 31.07.2017 (1 MB)

  HOTARAREA NR. 53 / 31.07.2017 privind stabilirea nivelului indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, ,Judetul Giurgiu, in perioada 1 iulie 2017 — 31 decembrie 2021 si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei
  Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 6 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 52 din 31.07.2017 (5 MB)

  HOTARAREA NR. 52/ 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, a serviciilor publice fara personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos.

  • Data urcării: 5 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 51 din 31.07.2017 (1 MB)

  HOTARAREA NR. 51/31.07.2017 privind aprobarea cheltuielilor necesare efectuarii lucrarilor de reparatii si igienizare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 4 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 31.07.2017 (2 MB)

  HOTARAREA NR. 50/31.07.2017 privind aprobarea modificarii Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 3 octombrie 2017