Hotărâri ale Consiliului Local Roata de Jos din anul 2017.

 • Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 31.07.2017 (2 MB)

  HOTARAREA NR. 49/31.07.2017 privind clasificarea unui drum de interes local in categoria „strazi”.

  • Data urcării: 2 octombrie 2017
 • Hotararea Consiliului Local nr. 48 din 31.07.2017 (1 MB)

  HOTARAREA nr. 48 / 31.07.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul al II -lea 2017 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul al II -lea 2017, al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 1 octombrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 31.07.2017 (83 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 31.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos.

  • Data urcării: 9 septembrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 12.04.2017 (301 kB)

  • Data urcării: 27 iulie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 24.03.2017 (128 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 24.03.2017 privind dezmembrarea terenului intravilan în suprafață de 4800 mp.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 24.03.2017 (129 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 24.03.2017 privind închiriere teren în suprafață de 1,512 mp, situat în Tarla 107-108, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 24.03.2017 (104 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 24.03.2017 privind achiziționarea de servicii de implementare a unuisistem ECM pentru managementul documentelor interne în primăria comunei Roata de Jos.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 24.03.2017 (94 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 24.03.2017 privind modificarea HCL nr 2/31.01.2017 privind încetarea de drept a mandatului consilierului local dl. Toghina Stefan.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 24.03.2017 (139 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 24.03.2017 privind modificarea Grupului de Lucru Local, la nivelul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 24.03.2017 (111 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 24.03.2017 privind aprobarea realizării ortofotoplanului pentru intravilanul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 24.03.2017 (134 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 24.03.2017 privind suplimentarea sumei pentru achiziția de aparate de aer condiționat, în vederea atribuirii contractului ”Furnizare dotări grădiniță în localitatea Roata de Jos, aparate aer condiționat monosplit, în cadrul proiectului ”Construire grădiniță cu 3 săli de grupa cu program redus – Roata de Jos”

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 24.03.2017 (718 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 24.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, Jdețul Giurgiu, pe anul 2017 și a programlui anual de investiții publice 2017 și a Listei anuale de investiții publice 2017.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.02.2017 (751 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.02.2017 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru Studiu de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului de investiții.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.02.2017 (776 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.02.2017 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru Studiu de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Lucrări de extindere și modernizare rețea de iluminat public în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului de investiții.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.02.2017 (743 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.02.2017 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru Studiu de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Dotare Cămin Cultural sat Roata de Jos, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului de investiții.

  • Data urcării: 10 mai 2017