Hotărâri ale Consiliului Local Roata de Jos din anul 2017.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.02.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.02.2017 privind aprobarea documentației faza Studiu de Fezabilitate, aferentă obiectivul de investii ”Înființare Dispensar uman în Satul Cartojani, Comuna Roata de Jos,Județul Giurgiu” și a principalilor inidicatori tehnico-economici pentru realizarea acestui obiectiv de investiții și accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului de investiții.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 28.02.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 28.02.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect nr 11/2015, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investii ”Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr 2(clasele I-VIII), Comuna Roata de Jos, sat Cartojani,Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 28.02.2017 (749 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 28.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 16.02.2017 (2 MB)

  Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru Trimestrul IV 2016 și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne și externe, pentru Trimestrul IV 2016, respectiv la 31.12.2916.

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 16.02.2017 (5 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 16.02.2017 privind aprobarea tarifelor însușite în Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale în județul Giurgiu – Zona de colectare 3 – Chiajna

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 16.02.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 16.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati a investiției ”Sistem integrat de alimentare cu apa , statie de tratare apa, canalizare menajera și statie de epurare, sat Cartojani”

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 16.02.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 16.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Pod peste Râul Dambovnic, în satul Cartojani”

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 16.02.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 16.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Roata de Jos”

  • Data urcării: 10 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 16.02.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 16.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ”Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in Satul Cartojani confirm devizului general actualizat”

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2017 (449 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2017 privind aprobarea necesității și oportunității realizării documentației cadastrale necesare pentru inscrierea in cartea funciara a unui nr de 91 de strazi ce apartin comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2017 (875 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2017 privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali ai persoanelor cu hanidcap grav pentru anul 2017 la nivelul Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2017 (3 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2017 privind aprobarea modificării Statutului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2017 (390 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2017 privind aprobarea propunerii Consiliului Local de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Roata de Jos.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2017 (717 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2017 privind inregistrarea Primariei comunei in Sistemul Național Electronic de plata online a taxelor și impozitelor.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2017 (831 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2017 privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de pe raza UAT Roata de Jos pentru an scolar 2017-2018.

  • Data urcării: 9 mai 2017