• Proiect de Hotarare nr. 28 din 25.06.2018 (3 MB)

  Proiect de Hotarare nr. 28 din 25.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2018, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

  • Data urcării: 26 iunie 2018
 • Proiect de Hotarare nr. 27 din 22.06.2018 (405 kB)

  Proiect de Hotarare nr. 27 din 22.06.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul I 2018 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul I 2018

  • Data urcării: 26 iunie 2018
 • Proces verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 22.05.2018 (4 MB)

  Proces verbal al sedintei « de indata » a Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu din data de 22.05.2018

  • Data urcării: 26 iunie 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 25 din 22.05.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 25 din 22.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2018, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

  • Data urcării: 26 iunie 2018
 • Hotararea Consiliului Lacal nr. 24 din 22.05.2018 (720 kB)

  Hotararea nr. 24 din 22.05.2018 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta

  • Data urcării: 26 iunie 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 23 din 29.03.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 23 / 29.03.2018
  privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2018, pentru unitatea
  administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 21 din 29.03.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 21 / 29.03.2018
  privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al Sursei E, venituri din surse proprii, provenit din
  exercitiile bugetare ale anilor 2016 si 2017, la Sursa E, venituri si cheltuieli — venituri proprii ale
  Bugetului de venituri si cheltuieli a anului 2018

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 29.03.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 20 din 29.03.2018
  privind aderarea Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu la „Asociatia pentru supravegherea si
  protectia animalelor I.V.E.T.S.”

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 09.03.2018 (1 MB)

  HOTARARE NR. 19 / 09.03.2018
  privind aprobarea intocmire documentatie tehnico-economica Studiu de Fezabilitate, in vederea
  realizarii obiectivului de investitii „Extinderea retelei de canalizare si tratare ape uzate menajere
  in comuna Roata de Jos, sat Cartojani” si accesarea de fonduri guvernamentale / europene pentru
  realizarea obiectivului de investitii si adoptarea unei hotarari in acest sens

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 09.03.2018 (43 MB)

  Hotararea nr. 18 din 09.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Roata de Jos judetul Giurgiu, pentru anul 2018

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 17 din 09.03.2018 (2 MB)

  Hotararea nr. 17 din 09.03.2018 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren ce apartine domeniului publical comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, catre S.C. E-Distributie Muntenia SA

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 09.03.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 16 din 09.03.2018 privind aprobarea includerii in Inventarul bunurilor domeniului privat al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu al unei suprafete de teren categoria intravilan, proprietatea comunei Roata de Jos

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 09.03.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 15 din 09.03.2018 privind aprobarea completarii Regulamentului privind eliberarea avizului program si aautorizatiei pentru desfasurarea activitatilor comerciale in u.a.t. comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 14 din 09.03.2018 (646 kB)

  Hotararea nr. 14 din 09.03.2018 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru sedinta din data de 09.03.2018, ca urmare a lipsei presedintelui de sedinta

  • Data urcării: 11 mai 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 13 din 14.02.2018 (1 MB)

  Hotararea nr. 13 din 14.02.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2018, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

  • Data urcării: 2 martie 2018