Anunțuri

 • Anunt dezbatere publica buget local de venituri și cheltuieli pe trimestre, aferent anului 2018

  5 februarie 2018

  Primăria Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, azi data de 02.02.2018, în conformitate cu legea 52/2003, art. 7, alin. 13, aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul comunei și la sediul Primăriei, repartiția pe trimitere a sumelor defalcate din TVA, din unele venituri ale bugetului de stat și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018, aferentă bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de JOS pe anul 2018.

 • Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent compartimentul Buget, Contabilitate

  17 februarie 2017

  Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, clasa III, referent, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, Compartimentul Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale.

 • Concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier SPCLEP

  17 februarie 2017

  Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unei functii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Roata de Jos, Județul Giurgiu, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

 • Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent

  15 februarie 2017

  Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție clasa III vacantă de referent, grad profesional Superior în cadrul aparatului de specialitiate al primarului comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, Compartimentul Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale.

 • Concurs pentru ocuparea postului vacant de sef SPGC

  10 februarie 2017

  Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, organizează în data de 06.03.2017, orele 10,00, concurs (probă scrisă) și în data de 10.03.2017 orele 10,00 (interviu), pentru ocuparea postului în regim contractual de execuție, vacant de Șef Serviciu Public Gospodărire Comunală - consilier I, post pentru studii superioare (S), din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

Citește mai mult